poniedziałek, 22 lutego 2010

Powtórka z Wiktorią

Przymiotnik – odmienna część mowy, odpowiadająca na pytania: jaki? jaka? jakie?
Wyróżniamy trzy rodzaje stopniowania przymiotników: opisowe, nieregularne oraz proste.
PROSTE – np. miły, chudy
OPISOWE – np. miękki, komfortowy
NIEREGULARNE – np. zły, dobry

St. równy -> St. wyższy -> St. najwyższy -> Stopniowanie
Miły -> Milszy -> Najmilszy -> PROSTE
Miękki -> Bardziej miękki -> Najbardziej miękki -> OPISOWE
Zły -> Gorszy -> Najgorszy -> NIEREGULARNE

W podobny sposób stopniuje się przymiotniki w języku angielskim, na przykład:
St. równy -> St. wyższy -> St. najwyższy -> Stopniowanie
tall -> taller -> the tallest -> proste
exciting -> more exciting -> the most exciting -> opisowe
good -> better ->the best -> nieregularne

oprac. Wiktoria Stanclik, kl. 6b

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz