niedziela, 4 marca 2012

Humor

:-) :-) :-)

Przyjeżdża babcia do Jasia i mówi: - Wnusiu, jakiś ty do mnie podobny! Rozpłakane dziecko biegnie do mamy i krzyczy: - Mamusiu, babcia mnie straszy!

Lekcja przyrody, dzieci uczą się jak mają zachowywać się w górach podczas burzy. Pani pyta Jasia: - Jasiu, co zrobisz kiedy będzie burza w górach? - Położę się na ziemi, żeby pioruny myślały, że już nie żyję.

Jasio zwierza się koledze: - Wydaje mi się, że moi rodzice mnie nienawidzą. - Dlaczego tak myślisz?! - Dają mi dziwne zabawki do kąpieli… - Do kąpieli różne rzeczy się bierze. - Tak? Toster, suszarkę, przedłużacz?!

Na lekcji geografii pani pyta: - Jasiu, gdzie leży Kuba? - W łóżku, bo jest chory, proszę pani.

Tata pyta Jasia: - Poprawiłeś jedynkę z matematyki? - Nie, bo pani miała cały czas dziennik przy sobie.

Blondynka skarży się koleżance: – Wyobraź sobie, moja siostra urodziła dziecko i nie napisała mi czy dziewczynkę, czy chłopca. Teraz nie wiem, czy jestem ciocią czy wujkiem….

INTERNET – relacje z lekcji bibliotecznej

Dnia 20 lutego 2012 roku wraz z paniami K.Krywult i M.Piekarską i klasą 5 a uczestniczyliśmy w wykładzie prowadzonym przez panią T. Lewczak na temat ogólnych pojęć związanych z bardzo popularnym w dzisiejszych czasach Internetem. Między innymi dowiedzieliśmy się, że:

• Internet to wiele komputerów połączonych za pomocą różnych łączy internetowych, np. telefonicznych, radiowych, itp.

• Wyszukiwarka internetowa służy do przeszukiwania Internetu w bardzo szybkim czasie, wystarczy wpisać frazę, którą chcemy wyszukać w polu wyszukiwarki.

• Poczta elektroniczna jest to internetowa skrzynka pocztowa.

• W Internecie obowiązuje netykieta, czyli zasady korzystania z Internetu.

• Forum jest to strona internetowa umożliwiająca porozumiewanie się użytkownikom Internetu.

• Czat jest to specjalny skrypt umożliwiający ekspresowe pisanie między użytkownikami.

Jakub Nawojski, kl.5b

W dniu 20 lutego 2012 uczniowie klas piątych uczestniczyli w interesującej lekcji, której tematem przewodnim był Internet. Miejsce było nietypowe, ponieważ zostaliśmy zaproszeni do Gminnej Biblioteki Publicznej w Bestwinie. Podczas zajęć każdy z nas mógł usystematyzować i pogłębić swoją wiedzę na temat zagrożeń i możliwości jakie niesie Internet. Na przykładzie kreskówek dowiedzieliśmy się jak założyć konto pocztowe, które można określać „internetowym urzędem pocztowym”. Nauczyliśmy się również wybrać odpowiedni login oraz podstawowe warunki wyboru hasła. Pogłębiliśmy wiedzę na temat wyszukiwarek internetowych i zasad ich użytkowania. Poza tym poznaliśmy portal społecznościowy - czat, który jest natychmiastową pocztą elektroniczną i umożliwia internetowe spotkanie „na żywo” oraz forum, który jest „tablicą ogłoszeń”, związaną z każdą dziedziną naszego życia. Zostaliśmy również poinformowani, że Internet to nauka, zabawa, ale również niebezpieczeństwo. Przykładem są właśnie różne portale, które umożliwiają nam kontakt z ciekawymi ludźmi i wymianę informacji, ale korzystając z nich musimy pamiętać, że często nie wiemy kto jest po drugiej stronie.

Podczas zajęć mogliśmy sprawdzić wiedzę teoretyczną w praktyce. Na przykład - każdy z uczestników otrzymał karteczki i mógł zabawić się w wyszukiwarkę. Zadanie, na pozór łatwe, polegało na wykluczeniu błędnych znaczeń. Przekonajcie się sami, szukając informacji pod hasłem „dzięcioł”. Na zakończenie otrzymaliśmy „netykietę”, która składa się z dziesięciu wskazówek i jest pouczeniem dla wszystkich korzystających z Internetu. Jej początek brzmi ”Jeśli chcesz być dobrze traktowany w sieci, bądź dobry dla innych internautów”.
Zachęcam wszystkich do lektury i przede wszystkim do przestrzegania. Poza tym Panie przekazały nam listę popularnych wyszukiwarek i przykładowych tematów, których warto poszukać w Internecie oraz pomysł na wspólną zabawę z rodzicami.

Kacper Wójtowicz, kl.5b
Dzień kobiet

Drodzy Panowie!
Uczcijmy Dzień Kobiet - niekoniecznie kupując Merci czy Rafaaello… Dla niezdecydowanych i mających wątpliwości zamieszczam poniżej wiersz znanego poety, satyryka i dziennikarza L.J. Kerna. jako apel do wszystkich kolegów!

Do mężczyzn w krótkich i długich spodniach Ludwik Jerzy Kern

Jeśli się zastanowisz, mały mężczyzno, przez chwilę,
to szybko dojdziesz do wniosku,
że kobiet na świecie jest dużo, ogromnie dużo,
tak dużo, że chyba nikt nie wie, ile...
Kobietę rozpoznać łatwo, to coś zupełnie prostego:
Każda osoba nie będąca, kolego, mężczyzną,
jest z całą pewnością, kobietą, kolego.
Kobietą jest każda mama,
każda ciocia Jasia, ciocia Stasia,
czy ciocia Ina,
kobietami są artystki, co je znamy z telewizji albo z kina,
każda babcia jest kobietą, każda pani w szkole,
za kobietę musisz uznać swoją siostrę Olę,
która jest za mała jeszcze, by iść do przedszkola,
a pomimo to kobietą jest już mała Ola...
Kobietami są tak samo wszystkie koleżanki,
od Halinki piegowatej do szczerbatej Anki.
I Agatka (ta od Jacka) jest kobietą także,
i Marylka, co tak brzydko po zeszytach bazgrze,
i Beatka, która siedzi w przedostatniej ławce,
i Małgosia, co upadła wczoraj na ślizgawce,
i sąsiadka z twego bloku, ta ruda Elżbieta,
chociaż trudno w to uwierzyć, to także kobieta...
Gdy Święto Kobiet nadejdzie, przez jeden dzień cały
nie dokuczaj tym kobietom dużym ani małym.
Małym w dniu tym, jeśli umiesz, zaśpiewaj piosenkę,
a tym dużym - przynieś kwiatek i pocałuj w rękę.


Skoro już wszystko jasne – najważniejsza część rozważań, czyli życzenia dla wszystkich Pań!

Drogie Panie!
Życzymy Wam wszystkiego co najlepsze i najpiękniejsze, dużo uśmiechu na twarzy, pogody ducha, radości życia i co najważniejsze - zadowolenia z męskiego grona. Ten piękny bukiet ofiarujemy wszystkim czytelniczkom gazetki „Byle do przerwy…”Męska część redakcji "Byle do przerwy..."

Powtórka z historii

ok. III tysiąclecie p. n. e. – wynalezienie pisma
II tysiąclecie p. n. e. – powstanie najstarszych ksiąg Starego Testamentu
VI – V w. p. n. e. – okres świetności Aten
I w. p. n. e. – okres świetności Rzymu
776 r. p. n. e. – pierwsze odnotowane igrzyska w Olimpii
I – II w. n. e. – powstanie Nowego Testamentu
395 r. – podział Cesarstwa na Wschodnie i Zachodnie
476 r. – upadek Rzymu
800 r. - koronacja Karola Wielkiego, pierwszego króla Franków
od X do XII w. – rozwój sztuki romańskiej
od XII do XIV w. – rozwój sztuki gotyckiej
1000 r. – zjazd gnieźnieński
1054 r. – pierwszy rozłam w Kościele Katolickim
ok. 1440 r. – wynalezienie druku przez Jana Gutenberga
1492 r. – odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba
1517 r. – początek rewolucji w Europie, wystąpienie Marcina Lutra
1519 – 1522 r.– wyprawa Magellana dookoła świata
4 lipca 1776 r. – Deklaracja Niepodległości Stanów Zjednoczonych
1789 r. – rewolucja francuska, 14 lipca – zburzenie Bastylii
1896 r. – pierwsze nowożytne igrzyska olimpijskie
1914 – 1918 r. – I wojna światowa
1917 r. – rewolucja bolszewicka w Rosji
1.09.1939 – 8.05.1945 r. – II wojna światowa

Słowniczek pojęć z języka polskiego

Adresat wiersza - osoba, pojęcie lub przedmiot, do których skierowany jest utwór. Osoba mówiąca w wierszu przekazuje adresatowi swoje przeżycia, doznania czy przemyślenia.
Akapit – spójny fragment tekstu, zawarty między dwoma wcięciami.
Akcja - ciąg zdarzeń w dziele literackim lub filmowym dający się wyodrębnić w fabule utworu, stanowiący spójną całość. Akcję tworzą działania bohaterów, które zmierzają do określonego celu. Składa się ona z rozpoczęcia (zawiązania), rozwinięcia i zakończenia (rozwiązania).
Akt - część utworu dramatycznego zawierająca logiczny i samodzielny fragment akcji, zwykle zakończony zdarzeniem istotnym dla późniejszego jej przebiegu.
Antonim - każdy z pary wyrazów o przeciwstawnym znaczeniu, np. ładny – brzydki.
Bohater literacki - postać występująca w utworze wpływająca na przebieg wydarzeń w nim przedstawionych. Postać pierwszoplanowa odgrywa w dziele główną rolę. Funkcja bohatera drugoplanowego jest mniej znacząca.
Chronologia - uporządkowanie wydarzeń od najdawniejszego do najbliższego naszym czasom.
Cytat - dosłowne przytoczenie fragmentu tekstu lub czyichś słów.
Dialog- rozmowa dwóch lub więcej osób.
Epitet- określenie rzeczownika odzwierciedlające cechy lub właściwości przedmiotu, rośliny, zwierzęcia, osoby bądź zjawiska. Epitet najczęściej wyrażony jest przymiotnikiem, rzadziej imiesłowem i rzeczownikiem.
Fabuła - układ zdarzeń przedstawionych w dziele literackim lub filmowym, powiązanych następstwem czasowym i relacją przyczynowo-skutkową.
Frazeologizm (związek frazeologiczny)- połączenie wyrazów utrwalone i powszechnie używane w danym języku. W związku frazeologicznym nie są istotne znaczenia pojedynczych słów- odczytuje się go jako całość.
Kontrast - zestawienie przedmiotów lub zjawisk będących przeciwieństwami.
Legenda - opowieść zawierająca elementy fantastyki i cudowności, często mówiąca o życiu świętych i męczenników. Tematem legend mogą być również początki miast i państw lub pochodzenie zjawisk przyrody.
Metafora (przenośnia)- nietypowe połączenia wyrazów, dzięki któremu przynajmniej jeden z nich zyskuje nowe znaczenie, zwane metaforycznym. Powstanie sensu przenośnego opiera się na dostrzeżeniu podobieństw pomiędzy dwoma zjawiskami i przeniesieniu nazwy jednego z nich na drugie.
Mit- opowieść fantastyczna dotycząca wierzeń ludzi żyjących w bardzo odległej przeszłości.
Monolog - dłuższa wypowiedź jednej osoby, stanowiąca całość znaczeniową.
Narracja - wypowiedź w utworze prozatorskim, przedstawiająca ciąg zdarzeń w określonym porządku, np. chronologicznym. Wyróżniamy narrację pierwszoosobową i trzecioosobową.
Narrator - osoba, która przedstawia wydarzenia w utworze prozatorskim.
Onomatopeja- wyraz naśladujący swoim brzmieniem różne dźwięki naturalne.
Podmiot liryczny- osoba wyrażająca swoje poglądy i przeżycia w utworze lirycznym.
Porównanie- zestawienie dwóch zjawisk, przedmiotów lub osób, mające na celu ukazanie ich wzajemnego podobieństwa. Wyrazy porównywane połączone są ze sobą słowami: jak, jako, jakby, niby, na kształt.
Powtórzenie- dwu- lub wielokrotne wystąpienie tego samego słowa bądź zwrotu w obrębie fragmentu danej wypowiedzi.
Pytanie retoryczne- pytanie, na które nie oczekuje się odpowiedzi lub jest ona ogólnie znana.
Refren - powtarzający się, najczęściej po każdej zwrotce, fragment wiersza lub piosenki.
Rymy - podobnie brzmiące zakończenia wyrazów, występujące najczęściej na końcu wersów. Wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje rymów: rymy dokładne, w których brzmienie zakończeń słów są identyczne, oraz rymy niedokładne charakteryzujące się tylko przybliżonym podobieństwem brzmienia zakończeń wyrazów.
Rytm - powtarzalność różnych elementów np. głosek, sylab lub akcentów, w tekście literackim.
Strofa (zwrotka)- wyodrębniona graficznie część wiersza.
Synonimy (wyrazy bliskoznaczne)- wyrazy o takim samym lub bardzo podobnym znaczeniu.
Środki stylistyczne- słowa i wyrażenia mające na celu wywołanie u czytelnika określonych emocji i pobudzenie jego wyobraźni. Zaliczamy do nich m.in. epitet, porównanie, przenośnię, powtórzenie, refren, onomatopeję, pytanie retoryczne.
Świat przedstawiony
- ogół zjawisk ukazanych w utworze. Jego elementami są bohaterowie oraz czas, miejsce i układ wydarzeń przedstawionych w utworze.
Wątek- ciąg zdarzeń w obrębie fabuły w dziele literackim lub filmowym, obejmujący dzieje jednej lub kilku postaci.
Wers - fragment wiersza zapisany w jednej linii.
Wydarzenie fantastyczne - sytuacja, która nie jest spotykana w rzeczywistości.
Wydarzenie realistyczne - zdarzenie, które może występować w rzeczywistości.