niedziela, 4 marca 2012

Powtórka z historii

ok. III tysiąclecie p. n. e. – wynalezienie pisma
II tysiąclecie p. n. e. – powstanie najstarszych ksiąg Starego Testamentu
VI – V w. p. n. e. – okres świetności Aten
I w. p. n. e. – okres świetności Rzymu
776 r. p. n. e. – pierwsze odnotowane igrzyska w Olimpii
I – II w. n. e. – powstanie Nowego Testamentu
395 r. – podział Cesarstwa na Wschodnie i Zachodnie
476 r. – upadek Rzymu
800 r. - koronacja Karola Wielkiego, pierwszego króla Franków
od X do XII w. – rozwój sztuki romańskiej
od XII do XIV w. – rozwój sztuki gotyckiej
1000 r. – zjazd gnieźnieński
1054 r. – pierwszy rozłam w Kościele Katolickim
ok. 1440 r. – wynalezienie druku przez Jana Gutenberga
1492 r. – odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba
1517 r. – początek rewolucji w Europie, wystąpienie Marcina Lutra
1519 – 1522 r.– wyprawa Magellana dookoła świata
4 lipca 1776 r. – Deklaracja Niepodległości Stanów Zjednoczonych
1789 r. – rewolucja francuska, 14 lipca – zburzenie Bastylii
1896 r. – pierwsze nowożytne igrzyska olimpijskie
1914 – 1918 r. – I wojna światowa
1917 r. – rewolucja bolszewicka w Rosji
1.09.1939 – 8.05.1945 r. – II wojna światowa

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz