wtorek, 14 maja 2013

Uwaga! KONKURS! Kto pierwszy ten lepszy!

Odpowiedz na poniższe pytania w komentarzu:
1. Z której księgi "Pana Tadeusza" pochodzi poniższy fragment?
2. Kto jest autorem "Pana Tadeusza"?
3. Jak nazywa się rozbudowaną apostrofę (przykład "Litwo, ojczyzno moja, Ty jesteś jak zdrowie...")?

Nagroda - burzliwe oklaski i szacunek członków redakcji :D