poniedziałek, 22 kwietnia 2013

Konstytucja 3 Maja


Jestem Polakiem  - 
 wiem, że 
3 maja będziemy obchodzić 222 rocznicę uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja.Konstytucja 3 Maja uchwalona została
na Sejmie Czteroletnim w 1791 roku.

Autorami Konstytucji 3 Maja byli: król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki,                                                              Hugo Kołłątaj,Konstytucja 3 Maja 1791 r. :
  • wprowadziła:

·   podziała władzy na ustawodawczą - czyli Sejm złożony z izby poselskiej
i senatu, wykonawczą - czyli król wraz ze strażą praw  i sądowniczą - czyli sądy i trybunały;
·  wolność wyznania, jednak religią panującą pozostawał katolicyzm;
·   dziedziczność tronu;
  •       ograniczyła:

·   rolę senatu;
·   odrębność Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego;
  •      zniosła:

·   Liberum vetoprawo zezwalające jednemu posłowi na zerwanie sejmu
i unieważnienie także wszystkich wcześniejszych jego uchwał
;
·  Wolne elekcjesystem wyboru władcy. Król był wybierany przez szlachtę.  Był to system, który osłabiał władze króla.
·   Konfederacjezwiązek zawiązany przez szlachtę przeciwko królowi;
  •      uznała chłopów za część narodu;
  •     pozbawiła szlachtę prawa najwyższej zwierzchności nad poddanymi.


Święto 3 Maja zaraz po 11 Listopada to najważniejsze święto dla wszystkich Polaków. Święto to przypomina nam wysiłki wielkich patriotów, którzy podjęli się trudnego zadania reformy państwa chylącego się ku upadkowi.

DAJE PRZYKŁADY ZACHOWAŃ PATRIOTYCZNYCH I DOSTARCZA WIELE WZORÓW DO NAŚLADOWANIA.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz