środa, 3 października 2012

III Szkolny Festiwal Nauki


W tym roku motywem przewodnim Festiwalu Nauki jest BEZPIECZEŃSTWO.


W związku z tym, że zagadnienie to jest niezwykle złożone, przewodniczący klas 2-6 wylosują jeden z tematów, który zostanie opracowany przez uczniów. (O terminie losowania poinformuje Samorząd Uczniowski.)

Cała klasa pod koniec stycznia będzie musiała przygotować także gazetki i wystrój własnej sali lekcyjnej, związany z podjętym tematem.

Forma prezentacji tematu jest dowolna - zależy od pomysłowości i wiedzy ucznia (lub uczniów, bowiem pracować można także w grupach – maksymalnie 5-osobowych), tak więc do wyboru macie:
 - krótki film,
- prezentację multimedialną,
- makietę,
- album,
- grę planszową,
- plakat,
- pracę pisemną,
- komiks,
- fotografie,
- quiz,
- kodeks,
i tym podobne…


PRACE NALEŻY PRZYGOTOWAĆ DO KOŃCA STYCZNIA 2013 ROKU – PODCZAS PODSUMOWANIA FESTIWALU, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W LUTYM, JURY WYBIERZE I NAGRODZI NAJLEPSZE PRACE (1 Z KAŻDEJ KLASY), A TAKŻE PRZYZNA TYTUŁ „MISTRZOWIE BEZPIECZEŃSTWA” KLASIE, KTÓRA NAJLEPIEJ WYWIĄZAŁA SIĘ Z ZADANIA.

Na jaki temat możecie natrafić?  

  • BEZPIECZEŃSTWO W DOMU – Jak bezpiecznie posługiwać się sprzętem domowym?
  • JESTEM BEZPIECZNY NA DRODZE – Jakie zasady ruchu drogowego muszę znać?
  • INTERNET MI NIE STRASZNY!  - Zasady bezpiecznego korzystania  z Internetu.
  • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE – Kto dba o bezpieczeństwo Polaków? 
  • BĄDŹ BEZPIECZNY ODPOCZYWAJĄC CZYNNIE – Czy sport musi wiązać się z kontuzjami?
  • CZY DOBRZE SIĘ CZUJESZ? – Jak udzielać pomocy osobom poszkodowanym?
  • HEJ HO, DO LASU BY SIĘ SZŁO! – Bezpieczeństwo na wycieczkach klasowych.
  • BEZPIECZNY UCZEŃ – Jak należy się zachowywać w szkole: na korytarzu, na podwórku, w sali lekcyjnej?


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz